Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020

(15/01/2020 08:40)

Chiều ngày 14/01/2020, TAND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TAND hai cấp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có: Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu; đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Công an, Cục Thi hành án dân sự và sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, các sở, ban, ngành của tỉnh. Về phía TAND tỉnh Bạc Liêu, có đồng chí Đặng Quốc Khởi, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Châu Văn Mỹ, Phó bí thư BCS đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Nguyễn Lệ Kiều, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chánh án TAND tỉnh; Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp huyện; Chánh, Phó tòa, Trưởng, Phó phòng, Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên và Thư ký TAND hai cấp trong tỉnh.

image

(Đồng chí Đặng Quốc Khởi, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Chánh án TAND tỉnh TAND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị)

Thay mặt lãnh đạo TAND tỉnh, đồng chí Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu.

image

(Đồng chí Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh trình bài báo cáo)

Theo đó, năm 2019, TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã thụ lý 6.428 vụ việc các loại, giải quyết 5.681 vụ, đạt tỷ lệ 88,4%, so với cùng kỳ năm 2018, thụ lý tăng 280 vụ, giải quyết tăng 259 vụ. Chất lượng xét xử các loại án được nâng lên, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp xét xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không có án quá thời hạn xét xử, bản án tuyên không rõ ràng; công tác hòa giải, đối thoại được tăng cường, tỷ lệ hòa giải thành đạt 69,9% trong tổng số các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân, niềm tin của xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và cơ quan Tòa án nói riêng được nâng lên; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân thông qua các phiên tòa xét xử lưu động được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, các lĩnh vực công tác khác như: Công tác xây dựng Tòa án; kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án hình sự; cải cách thủ tục hành chính; thi đua - khen thưởng… có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu.

image

(Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Trao cờ Thi đua Thủ tướng Chính phủ cho TAND thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2019, TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu có 92 cá nhân và 05 tập thể được khen thưởng trong 02 đợt thi đua ngắn ngày; 134 cá nhân và 10 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 04 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân; 13 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 04 tập thể lao động xuất sắc; 01 tập thể và 14 cá nhân được tặng bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 01 đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện được tặng Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 CT/TW của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện nghiêm Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh”; Tiếp tục quy hoạch và đào tạo chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất, đạo đức; xây dựng bộ máy trong sạch, chống mọi hành vi, tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm; Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo và Thẩm phán làm công tác xét xử, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị; Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng và Hội đồng nhân dân các cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa án nhân dân hai cấp hoàn thành nhiệm vụ; Về các chỉ tiêu công tác xét xử: Đảm bảo 100% các vụ việc được giải quyết trong hạn luật định; Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đạt tỷ lệ trên 90% trở lên, bảo đảm không xét xử oan sai và bỏ lọt tội phạm; Giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự đạt tỷ lệ 85% trở lên; Giải quyết, xét xử các vụ án hành chính đạt tỷ lệ trên 65% trở lên; Xem xét, quyết định các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đạt tỷ lệ trên 99% trở lên; 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; Đảm bảo 100% bản án, quyết định của Tòa án được ban hành trong thời hạn luật định; Đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án. Giảm mạnh các bản án, quyết định tuyên không rõ, gây khó khăn ch công tác thi hành án; Chú trọng công tác đối thoại trong giải quyết vụ án hành chính; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm; việc xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo phải đúng qui định của pháp luật; khắc phục án tuyên không rõ ràng, khó thi hành; Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp. Mỗi Thẩm phán làm chủ tọa phiên Tòa rút kinh nghiệm ít nhất 01 vụ/ năm; Đổi mới việc tổ chức phiên Tòa xét xử theo đúng tinh thần cải cách tư pháp; 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao; Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra việc xét xử, kiểm tra nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong quá trình giải quyết các loại án; Phát động phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực trong toàn thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh Bạc Liêu, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân.

Tại Hội nghị, lãnh đạo TAND tỉnh Bạc Liêu đã công bố các quyết định khen thưởng và trao kỷ niệm chương Tòa án nhân dân, Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chánh án TAND tối cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2019 và phát động thi đua năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, chí Lê thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hồi đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong năm 2019. Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án nhân dân 02 cấp tỉnh Bạc Liêu.

image

(Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh, đồng chí Đặng Quốc Khởi, Chánh án TAND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hồi đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối kết hợp của các sở ban ngành, cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của các Cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác của TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu. Đồng chí Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và công chức TAND hai cấp tiếp tục đồng sức, đồng lòng, trau dồi, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ Tòa án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

image

image

(Ban Lãnh đạo TAND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng với Đại biểu và khách mời)

Huỳnh Văn Mảy


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 98
cdscv