Loading...
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh

img

image

I. TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

1. Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh gồm:

+ Ủy ban Thẩm phán;

+ Tòa chuyên trách: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa hành chính, Tòa lao động;

+ Bộ máy giúp việc: Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng; Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án; Văn phòng.

- Tòa án nhân dân tỉnh có Chánh án, ba Phó Chánh án, Chánh tòa, các Phó Chánh tòa, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật.

- Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, khi phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật tố tụng thì kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị.

4. Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

II. TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

  Tòa án nhân nhân dân cấp huyện gồm có 07 đơn vị: Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi, Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình, Tòa án nhân dân thị xã Giá Rai, Tòa án nhân dân huyện Đông Hải, Tòa án nhân dân huyện Phước Long, Tòa án nhân dân huyện Hồng Dân.

1. Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp huyện gồm có bộ máy giúp việc là Văn phòng.

- Tòa án nhân dân cấp huyện có Chánh án, các Phó Chánh án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

img