Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Image
Đặng Quốc Khởi
Năm sinh: 1968
Quê quán: Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc LiêuPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Image
Châu Văn Mỹ
Năm sinh: 1970
Quê quán: Vĩnh Bình, Hòa BìnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Image
Nguyễn Lệ Kiều
Năm sinh: 1977
Quê quán: Vĩnh Bình, Hòa BìnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Image
Nguyễn Thị Thu Hương
Năm sinh: 1969
Quê quán: Yên Từ, Yên Mô, Ninh Bìnhcdscv