Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Image
Dương Công Lập
Năm sinh: 1959
Quê quán: Mỹ Quới, Thạnh Trị, Sóc TrăngPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Image
Nguyễn Văn Hoàng
Năm sinh: 1958
Quê quán: Xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Lợi, Bạc LiêuPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Image
Nguyễn Lệ Kiều
Năm sinh: 1977
Quê quán: Vĩnh Bình, Hòa BìnhPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Image
Châu Văn Mỹ
Năm sinh: 1970
Quê quán: Vĩnh Bình, Hòa Bìnhcdscv