Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

PHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

Image
Trần Minh Tân
Năm sinh: 1977
Quê quán: xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi,Bạc LiêuCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

Image
Trần Bích Ngọc
Năm sinh: 1978
Quê quán: Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc LiêuCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI

Image
Lê Thị Mỹ Xuyến
Năm sinh: 1979
Quê quán: Vĩnh Lợi, Bạc LiêuCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA BÌNH

Image
Tào Ngọc Phượng
Năm sinh: 1973
Quê quán: Long Thạnh, Vĩnh LợiPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA BÌNH

Image
Lê Thị Thúy Linh
Năm sinh: 1977
Quê quán: Vĩnh Mỹ B, Hòa BìnhCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIÁ RAI

Image
Nguyễn Thị Ngoan
Năm sinh: 1968
Quê quán: Long Điền Đông, Đông HảiPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIÁ RAI

Image
Trần Minh Tấn
Năm sinh: 1981
Quê quán: Vĩnh Thịnh, Vĩnh LợiCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HẢI

Image
Nguyễn Văn Tài
Năm sinh: 1966
Quê quán: An Trạch, Giá RaiPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HẢI

Image
Lưu Hải Đăng
Năm sinh: 1984
Quê quán: An Trạch, Giá RaiCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC LONG

Image
Trần Ngọc Như
Năm sinh: 1971
Quê quán: huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc LiêuPHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC LONG

Image
Trần Quang Khang
Năm sinh: 1981
Quê quán: Lương Tâm, Long Mỹ, Hậu GiangCHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG DÂN

Image
Trần Văn Bình
Năm sinh: 1974
Quê quán: Ninh Quới A, Hồng Dâncdscv