Skip to main content

Lịch công tác tuần 36_2019 của Chánh án

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c Dương Công Lập

Thứ Hai
Ngày: 02/9/2019

Sáng

Nghĩ lễ Quốc khánh 02/9

Chiều

Nghĩ lễ Quốc khánh 02/9

Thứ Ba
Ngày: 03/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc với Tòa Hình sự

Thứ Tư
Ngày: 04/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Ban cán sự đảng, UBTP, Đảng ủy

Thứ Năm

Ngày: 05/9/2019

Sáng

Họp Chi bộ 1

Chiều

Làm việc với Tòa gia đình & người chưa thành niên

Thứ Sáu
Ngày: 06/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp báo


cdscv