Loading...
Skip to main content

THÁNG 11

Ngày tháng năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp

15/11/2018

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Dương Công Lập

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trụ sở TAND tỉnh Bạc Liêu