Loading...
Skip to main content

Đảng ủy Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

(05/01/2022 10:19)

Chiều ngày 4/1, Đảng ủy Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đến dự Hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Khởi, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Châu Văn Mỹ, Phó bí thư BCS đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Nguyễn Lệ Kiều, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Đảng ủy viên, Phó Chánh án TAND tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và toàn thể Đảng viên của Đảng bộ.

image

(Đồng chí Đặng Quốc Khởi, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Bí thư đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh TAND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Tại Hội nghị, đồng chí Châu Văn Mỹ, Phó bí thư đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, năm qua, Đảng ủy TAND tỉnh đã tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng ủy luôn xác định việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là những nội dung quan trọng nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ từng bước được nâng lên, nhất là tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; hình thức và nội dung sinh hoạt chi bộ được các chi ủy chuẩn bị chu đáo, toàn diện hơn. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. Năm qua Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra tổ chức 02 đợt kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên

image

(Đồng chí Châu Văn Mỹ, Phó bí thư BCS đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh thông qua báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2021)

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Bạc Liêu diễn biến phức tạp, Đảng ủy đã lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại án. Năm 2021, TAND tỉnh Bạc Liêu thụ lý 544 vụ, việc các loại, đã giải quyết 390 vụ, việc (đạt tỷ lệ 71,7%); các thẩm phán TAND tỉnh đã tổ chức 12 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, đạt chỉ tiêu đề ra; đăng 205 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đủ điều kiện) lên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân. Công tác kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ định kỳ và kiểm tra đột xuất được thực hiện đúng quy định. Công tác thi hành án hình sự, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng theo các quy định của pháp luật. Công tác triển khai, thi hành Luật Hòa giải, đối thoại được thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đã trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác hòa giải, đối thoại bước đầu cơ bản được đảm bảo. Thông qua công tác xét xử, đơn vị đã giải quyết tốt các tranh chấp phát sinh trong xã hội, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan, đảm bảo việc tranh tụng tại phiên tòa theo đúng tinh thần cải cách tư pháp

Năm 2022, Đảng ủy TAND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, đó là: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác cải cách tư pháp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo năm 2022, với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, kết hợp với thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức TAND” gắn liền với phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Tại hội Nghị Đảng ủy đã triển khai Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị để thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của ban chấp hành Trung ương.

image

(Đồng chí Đặng Quốc Khởi Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Bí thư đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh triển khai Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm)

image

(Đồng chí Nguyễn Lệ Kiều, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Phó chánh án TAND tỉnh triển khai Kết luận số 21 và Kế hoạch số 03 của Ban chấp hành Trung ương)

Nhân buổi tổng kết công tác đảng năm 2021, Đảng ủy đã tổ chức buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung thiết thực.

image

(Đồng chí Huỳnh Thị Kiều Anh, Phó bí thư Chi bộ 4, trình bày chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

image

(Đồng chí Trương Thanh Dũng, bí thư Chi bộ 5, phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị)

image

(Đồng chí Châu Minh Nguyệt, bí thư Chi bộ 3, phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị)

image

(Đồng chí Trần Quang Khang, bí thư Chi bộ 4, phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị)

Dịp này, Đảng ủy TAND tỉnh tặng Giấy khen cho 02 cá nhân đạt tiêu chuẩn đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và Chi bộ 1 (Phòng TCCB, Thanh tra và Thi đua khen thưởng) đạt tiêu chuẩn Chi bộ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021.

image

(Đồng chí Châu Văn Mỹ, Phó bí thư BCS đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh tặng giấy khen cho Chi bộ 1 đạt tiêu chuẩn Chi bộ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021)

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khởi, Bí thư Đảng ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng ủy trong năm qua, đồng thời yêu cầu trong năm 2022 và thời gian tới, các chi bộ cần bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy, của Ban Cán sự đảng TAND tỉnh để tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; từng cán bộ, đảng viên không ngừng giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thi hành công vụ, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, để Đảng ủy TAND tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

     Huỳnh Mãi


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 889
cdscv