Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022

(17/01/2022 19:03)

Ngày 17/01, TAND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TAND hai cấp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến giữa điểm cầu TAND tỉnh với các điểm cầu của TAND cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Khởi, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Châu Văn Mỹ, Phó bí thư BCS đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Nguyễn Lệ Kiều, Ủy viên BCS đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chánh án TAND tỉnh; Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp huyện; Chánh, Phó tòa, Trưởng, Phó phòng, Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên và Thư ký TAND hai cấp trong tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo TAND tỉnh, đồng chí Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu.

image

(Đồng chí Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh trình bài báo cáo)

Trong năm 2021, TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã thụ lý 6.224 vụ việc các loại, đã giải quyết 4.879 vụ việc, đạt tỷ lệ 78,4%; số vụ việc còn lại hầu hết đều còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật và đang được tiếp tục xem xét, giải quyết. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ việc đã thụ lý giảm 1.187 vụ, số vụ việc đã giải quyết giảm 1621 vụ.

Trong đó, án hình sự tổng thụ lý 630 vụ đã giải quyết, xét xử được 583 đạt 92,5% vượt chỉ tiêu đề ra 2,5%. Về công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động: tổng thụ lý 5.294 vụ; đã giải quyết, xét xử được 4.019 vụ. Đặc biệt về giải quyết xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; tổng thụ lý 23 vụ, đã giải quyết được 333 vụ đạt 100%.

Ngoài ra, TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu còn thực hiện tốt việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của hệ thống Tòa án theo quy định.

Nhìn chung, công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Việc tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được chú trọng theo hướng thực chất, hiệu quả. Hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo hầu hết đều tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Hội đồng xét xử có cân nhắc, đánh giá thận trọng khi quyết định cho bị cáo hưởng án treo; việc xem xét, quyết định áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Các vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm đã được Tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị tại địa phương và được dư luận đồng tình ủng hộ. Điển hình như vụ Bùi Mạnh Hòa và đồng bọn, bị tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử về tội “Tham ô tài sản”, “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đọat tài sản” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có mức án cao nhất là tù Chung thân; vụ Lê Thị Hiền và đồng bọn bị tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, với số lượng mua bán trái phép đến 709,8548 gam. Kết quả xét xử có 01 bị cáo bị tuyên án mức án tù chung thân, các bị cáo còn lại đều bị xử phạt mức án tù từ 08 năm đến 20 năm tù.

Ngoài ra, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Tòa án hai cấp kịp thời đưa ra xét xử và áp dụng mức hình phạt nghiệm minh đối với các vụ án có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, nhằm tuyên truyền, phổ biến ý thức chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 tại địa phương.

image

(Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chánh án TAND tỉnh trình bài báo cáo sơ kết Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án)

Cũng tại Hội nghị, TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã sơ kết công tác triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Trong năm qua Ban lãnh đạo TAND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, ban hành văn bản cụ thể hóa các hướng dẫn của Tòa án nhân dân Tối cao để lãnh đạo Tòa án hai cấp trong tỉnh tổ chức thi hành và thực hiện nghiêm túc Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Đến nay Tòa án hai cấp đã bổ nhiệm được 39 Hòa giải viên, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận 8.521 đơn khởi kiện, đơn yêu cầu. Trong đó, có 687 đơn đủ điều kiện và đương sự có yêu cầu hòa giải, đối thoại. Kết quả, Hòa giải viên đã hòa giải thành, đối thoại thành 588 vụ việc, đạt tỷ lệ 85,6%.

image

(Đồng chí Kim Miên, trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh Bạc Liêu trình bày báo cáo công tác Hội thẩm năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022)

Đầu năm 2021, Ban lãnh đạo TAND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, chỉ đạo TAND hai cấp rà soát, đề xuất nhu cầu về số lượng, cơ cấu, thành phần Hội thẩm để đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp lựa chọn và giới thiệu người đủ tiêu chuẩn trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sỡ đó, Hội đồng nhân dân hai cấp đã tổ chức bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số 142 Hội thẩm. Sau khi có kết quả bầu Hội thẩm, Ban cán sự đảng đã chỉ đạo tổ chức bầu Trưởng, Phó đoàn Hội thẩm; tổ chức 01 đợt tập huấn cho các Hội thẩm, cung cấp, trang bị các tài liệu, văn bản pháp luật mới, đề xuất TANDTC sớm trang bị trang phục cho Hội Thẩm.

Trong năm qua, TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu thực hiện khá tốt công tác tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ; thi hành án hình sự; miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác xây dựng Đảng trong Tòa án nhân dân luôn gắn với việc xây dựng đội ngũ công chức, Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức Đảng tại Tòa án luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công chức và đảng viên; công tác phát triển Đảng; duy trì kỷ luật, kỷ cương, nề nếp sinh hoạt, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng; xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy và của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

Về công tác tổ chức cán bộ, TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu luôn chú trọng công tác xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý và Thẩm phán. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục được quan tâm và thực hiện đúng quy định của Đảng, của Tỉnh ủy và của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao nhằm củng cố, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp.

image

(Đồng chí Trần Quang Khang, UV. Hội đồng Thi đua khen thưởng trình bài báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021)

Năm 2021 do ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid - 19 các Toà án phải tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ việc theo chỉ đạo của TAND tối cao để phòng, chống dịch, nhưng TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã chủ động, không ngừng nỗ lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp, có nhiều nỗ lực, đổi mới tư duy, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, có 01 đơn vị được tặng danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”; 06 tập thể được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”; 03 tập thể được tặng Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 23 cá nhân được tặng Bằng khen của Chánh án TAND tối cao; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy bạn nhân dân tỉnh; 02 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua TAND”; 02 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”; 13 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”. Ngoài ra, còn nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Giấy khen của Chánh án TAND tỉnh.

image

(Đồng chí Đặng Quốc Khởi, Chánh án TAND tỉnh trao cờ Thi đua Tòa án nhân dân cho TAND huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu)

image

(Đồng chí Châu Văn Mỹ, Phó chánh án TAND tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua TAND cho các cá nhân đạt danh hiệu)

image

(Đồng chí Nguyễn Lệ Kiều, Phó chánh án TAND tỉnh trao Bằng khen của Chánh án TAND tối cao cho Hội Thẩm)

image

(Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó chánh án TAND tỉnh trao cho hai cá nhân đạt danh hiệu Thẩm phán giỏi)

image

(Đồng chí Đặng Quốc Khởi, Chánh án TAND tỉnh trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án cho Hội Thẩm)

image

(Đồng chí Nguyễn Lệ Kiều, Phó Chánh án TAND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2022)

Một số hình ảnh tại Hội nghị

image

(Điểm cầu huyện Hồng Dân phát biểu tại Hội nghị)

image

(Điểm cầu huyện Đông Hải phát biểu tại Hội nghị)

image

(Điểm cầu thị xã Giá Rai phát biểu tại Hội nghị)

Huỳnh Mãi


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1088
cdscv