Loading...
Skip to main content

TAND Bạc Liêu tổ chức buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(05/04/2022 09:53)

Thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, chiều ngày 04/04/2022, Đảng bộ TAND tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự buổi sinh hoạt có đồng chí Châu Văn Mỹ, Phó bí thư BCS đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Nguyễn Lệ Kiều, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Đảng ủy viên, Phó Chánh án TAND tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và toàn thể Đảng viên của Đảng bộ

image

(Đồng chí Châu Văn Mỹ, Phó bí thư BCS đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt)

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Từng bước cụ thể hóa, triển khai chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại Hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề toàn khóa “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của Đảng bộ TAND tỉnh, được sự phân công của Đảng bộ, tại buổi sinh hoạt các đồng chí là Đảng viên chi bộ 2 (Chi bộ Văn Phòng) đã trình bày chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với những nội dung phong phú và thiết thực, mỗi Đảng viên đều có liên hệ thực tiễn, sát với công việc chuyên môn của mình.

image

(Đồng chí Lâm Thị Hiền, đảng viên Chi bộ 2 trình bài chuyên đề tại buổi sinh hoạt)

image

(Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, đảng viên Chi bộ 2 trình bài tham luận tại buổi sinh hoạt)

image

(Đồng chí Dương Thị Thùy Quyên, UV.BCH đảng bộ, Bí thư Chi bộ 2, Chánh Văn phòng TAND trình bài tham luận tại buổi sinh hoạt)

image

(Đồng chí Lê Thanh Nhãng, UV.BCH đảng bộ, Bí thư Chi bộ 1, Trưởng phòng TCCB, TT&TĐKT TAND đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt)

Thông qua sinh hoạt chuyên đề sẽ là dịp để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để từ đó nghiên cứu, vận dụng vào thực hiện công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, đổi mới phong cách, lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

     Huỳnh Mãi


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 323
cdscv