Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

19.716

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.672

Hình sự

6.723

Dân sự

9.869

Hôn nhân và gia đình

221

Kinh doanh thương mại

69

Hành chính

27

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

1.135

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv