Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

14.455

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.256

Hình sự

5.005

Dân sự

7.119

Hôn nhân và gia đình

155

Kinh doanh thương mại

64

Hành chính

19

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

837

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv